1* Open Water Diver

 

 

1* Open Water Diver

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid
 • In het bezit van een snorkelbrevet
 • Minimum leeftijd 14 jaar
 • Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
Cursus inhoud:
 • De cursus moet minimaal 40 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 10 theoriemodules bevatten.
 • In de cursus moet 1 theorie module besteedt worden aan EHBO.
 • De cursus moet minimaal 12 zwembad of confined water modules bevatten.
 • In de cursus moet 1 module besteedt worden aan het naar boven halen van een slachtoffer.
 • Module 12 is een algemeen zwembad of confined water skill evaluatie
 • De cursus moet minimaal 5 open water modules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 5 zelfstandig geplande duiken bevatten die uitgevoerd worden onder direct toezicht van een actieve status IADS 4-ster Ass. Instructeur of hoger.
Opmerkingen:
 • Voordat een cursist aan de IADS 1-ster Open Water Duiker cursus kan deelnemen, dient de instructeur te beoordelen of de cursist fysiek en mentaal in staat is om de cursus te volbrengen.
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie modules, zwembad (confined water) modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn.
 • Het (1-ster) Open Water lesboek moet doorgenomen zijn en de kennis toetsen dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische Toets.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De zwembad (confined water) modules moeten afgesloten worden met de IADS zwembad evaluatie parcours.
 • De instructeur dient alle Toets, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • Een cursist, die een ziekte of afwijking heeft wat mogelijk zou betekenen dat hij of zij niet in staat is deel te nemen aan de perslucht opleiding moet een medisch onderzoek, ondertekend door een arts inleveren waarin wordt verklaard dat het duiken met perslucht geen probleem oplevert voor zijn of haar gezondheid.
 • De minimale basisregels voor het IADS 1-ster Open Water brevet zijn gebaseerd op internationaal geldende regels voor veilig duiken.
 • Hoewel het IADS Instructor Manual de instructeur door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de instructeur zelf volledig op de hoogte zijn van de basisregels.
 • Een IADS 1-ster Open Water Duiker mag alleen duiken samen met een gebrevetteerde meerderjarige duiker die minimaal in het bezit is van een 2-ster Open Water duiker brevet.
 • De maximale diepte voor een IADS 1-ster Open Water Duiker is 20 meter, zowel tijdens de opleiding alsook na het behalen van je brevet.
 • Tijdens alle zwembad (confined water) en open water modules dienen de instructeur, assistent(en) en cursisten minimaal te beschikken over de volgende uitrusting:
  • Complete basisuitrusting, inclusief lood en loodgordel.
  • Persluchtcilinder, ademautomaat voorzien van een octopus (alternatieve luchtvoorziening), onderwater manometer, duikmes (behalve als de locale wetgeving dit verbiedt), onderwater tijdmeet instrument (duikhorloge, duikcomputer), dieptemeter (computer), kompas en signaal fluit.
  • Stabilizing jacket voorzien van een lagedruk inflator.
  • Beschermende iso thermische kleding (geschikt voor de locale omstandigheden).
 • Alleen een actieve status IADS 1-ster Instructeur of hoger mag deze cursus geven.


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

1* Open Water Duiker