2* Open Water Diver

 

 

2* Open Water Diver

Voorvereisten:

 • In het bezit zijn van het IADS 1-ster Open Water brevet of een equivalent Open Water brevet.
 • Minimum leeftijd 15 jaar.
 • Minimaal 15 gelogde duiken gemaakt na het behalen van het 1-ster open water brevet.
 • Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
Cursus inhoud:
 • De cursus moet minimaal de volgende theoriemodules bevatten:
  • Natuurlijke navigatie en kompas navigatie
  • Nachtduiken en duiken bij verminderd zicht
  • Diepduiken
  • Opsporing en Markeren
  • Stromingsduiken
 • De cursus moet minimaal 15 open water modules bevatten.
 • Module 1& 2 bevatten natuurlijke navigatie.
 • Module 3 bevat gecontroleerde opstijgingen (stabilizing jacket).
 • Module 4 & 5 bevatten kompas navigatie.
 • Module 6 & 7 bevatten kompas navigatie.
 • Module 8 & 9 bevatten nachtduiken.
 • Module 10 & 11 bevatten een diepe duik (minimaal 18 meter diepte, maximaal 24 meter diepte).
 • Module 12 & 13 bevatten opsporing & markeren.
 • Module 14 & 15 bevatten stromingsduiken.
Opmerkingen:
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle verplichte theorie modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. De kennistoetsen dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische Toets.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De instructeur dient alle Toets, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • Een cursist, die een ziekte of afwijking heeft wat mogelijk zou betekenen dat hij of zij niet in staat is deel te nemen aan de perslucht opleiding moet een medisch onderzoek, ondertekend door een arts inleveren waarin wordt verklaard dat het duiken met perslucht geen probleem oplevert voor zijn of haar gezondheid.
 • Wanneer de cursist niet in het bezit is van een IADS brevet dient hij of zij aan te vangen met het zwembad (confined water) of buitenwater module 12 van de IADS 1-ster Open Water cursus.
 • Een meerderjarige IADS 2-ster Open Water Duiker mag duiken samen met een gebrevetteerde minderjarige duiker die minimaal in het bezit is van een 1-ster Open Water duiker brevet.
 • Wees er van overtuigd dat de cursist in staat is veilig te duiken en zodoende kan deelnemen aan de IADS 2-ster Open Water cursus. De mogelijkheid bestaat dat de cursist niet de juiste training heeft gekregen en dat de duikvaardigheden niet aansluiten bij het niveau van de rest van de klas.
 • Daarom is het belangrijk alert te zijn wanneer er een cursist in de klas komt die gebrevetteerd is via een andere organisatie. Indien hij of zij niet in staat is de juiste duikvaardigheden te demonstreren is een IADS opfriscursus aan te raden, welke bestaat uit 2 zwembad (confined water) sessies en 2 theorie modules.
 • Alle praktijk modules voor de IADS 2-ster Open Water cursus moeten in het buitenwater gedaan worden. Het gebruiken van een zwembad (confined water) is optioneel.
 • De instructeur mag de volgorde van buitenwaterduiken zelf bepalen, met dien verstande dat de natuurlijke navigatie module als eerste moet worden gegeven en de diepe duik module als laatste of voorlaatste.
 • Module 3 betreft een gecontroleerde opstijging op het stabilizing jacket vanaf een diepte van minimaal 12 meter en maximaal 20 meter (stijgsnelheid maximaal 10 meter per minuut en een veiligheidstop op 5 meter voor twee minuten). Deze module mag willekeurig met elke andere module gecombineerd worden.
 • De maximale diepte voor een 2-ster open water duiker is tijdens de gehele cursus, als ook na het behalen van je brevet is 32 meter.
 • Tijdens alle zwembad (confined water) en open water modules dienen de instructeur, assistent(en) en cursisten minimaal te beschikken over de volgende uitrusting:
  • Complete basisuitrusting, inclusief lood en loodgordel.
  • Persluchtcilinder, ademautomaat voorzien van een octopus (alternatieve luchtvoorziening), onderwater manometer, duikmes (behalve als de locale wetgeving dit verbiedt), onderwater tijdmeet instrument (duikhorloge, duikcomputer), dieptemeter (computer), kompas, signaalfluit en een onderwaterleitje.
  • Stabilizing jacket voorzien van een lagedruk inflator.
  • Beschermende iso thermische kleding (geschikt voor de locale omstandigheden).
 • Alleen een actieve status IADS 1-ster Instructeur of hoger mag deze cursus geven.


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

2* Advanced Duiker