3* Reddingsduiker

 

 

3* Reddingsduiker

Voorvereisten:

 • In het bezit van een 2-ster open water brevet
 • Minimum leeftijd 16 jaar.
 • Minimaal 20 gelogde duiken na het behalen van het 2-ster brevet.
 • Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
 • In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (of equivalent).
 • Oxygen provider brevet
Cursus inhoud:
 • De cursus moet minimaal 42 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 6 theoriemodules bevatten.
 • De cursus kan minimaal 6 zwembad of beschut buitenwater modules bevatten
 • De cursus moet minimaal 12 open water modules bevatten:
  • Module 1 & 2 omvatten transport, paniek en het verwijderen van de duikuitrusting
  • Module 3 & 4 omvatten het beademen van een bewusteloze niet ademende duiker, transport en het verwijderen van de duikuitrusting.
  • Module 5 & 6 omvatten het opstijgen met een bewusteloze niet ademende duiker, transport, het verwijderen van de duikuitrusting en de duiker uit het water halen zonder hulp.
  • Module 7 & 8 omvatten het opsporen van een vermiste duiker, de duiker met hulp uit het water halen in een boot of op de kant en het tweede onderzoek uitvoeren met behulp van de neurologische tabel.
  • Module 9 & 10 omvatten het opstijgen met een bewusteloze duiker op het stabilizing jacket van het slachtoffer en van de redder, tweede onderzoek en het toedienen van zuurstof.
  • Module 11 omvat een complete herhaling van de skills.
  • Module 12 omvat een praktische evaluatie:
   • het contact maken met een duiker in paniek die het bewustzijn verliest
   • een bewusteloze niet ademende duiker aan de oppervlakte
   • een bewusteloze niet ademende duiker op de bodem
   • een bewusteloze niet ademende duiker op de bodem
   • een “vermiste duiker” scenario
Opmerkingen:
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. Het IADS 3-ster lesboek moet doorgenomen zijn en de kennistoetsen dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische Toets.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De instructeur dient alle toets, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • Een cursist, die een ziekte of afwijking heeft wat mogelijk zou betekenen dat hij of zij niet in staat is deel te nemen aan de perslucht opleiding moet een medisch onderzoek, ondertekend door een arts inleveren waarin wordt verklaard dat het duiken met perslucht geen probleem oplevert voor zijn of haar gezondheid.
 • Als de cursist niet in het bezit is van het IADS 2-ster brevet maar een equivalent brevet van een andere organisatie bezit moet hij of zij in principe een IADS opfriscursus volgen, welke bestaat uit 2 theorie en 2 zwembad (confined water) sessies.
 • Alhoewel er veel duikorganisaties zijn die het 3-ster Duiker brevet voeren, voldoen de meeste niet aan de minimale eisen die men aan een 3-ster opleiding moet stellen.
 • Het 3-ster Duikbrevet is de eerst opstap naar het 4-ster Assistent Instructeurs brevet, daarom dient er extra aandacht besteedt te worden aan de duikvaardigheden van de kandidaat. Daarnaast word er van de kandidaat het volgende verwacht:
  • Grote praktische duikervaring.
  • Sociale vaardigheden.
  • Goede fysieke en mentale conditie.
 • Alleen een actieve status IADS 2-ster Instructeur of hoger mag deze cursus geven, echter niet examineren. Dit gebeurt door aanvraag bij het hoofdkantoor


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

3*** Reddingsduiker