4* Dive master

 

 

4* Dive master

Voorvereisten:

 • In het bezit van een IADS 3-ster Rescue duiker brevet
 • Minimum leeftijd 18 jaar
 • Minimaal 90 gelogde duiken (waarbij stroming, nacht en bootduiken noodzakelijk zijn).
 • Geldig medisch onderzoeksbewijs
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid.
 • Oxygen Provider brevet
 • In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (equivalent).
Cursus inhoud:
 • De cursus moet minimaal 1 theoriedeel met daarin 11 theoriemodules bevatten
  • Module 01 betreft Management, Training & Controle
  • Module 02 betreft Vaardigheden
  • Module 03 betreft Vaardigheidslessen
  • Module 04 betreft Theoretische lessen
  • Module 05 betreft Fysica
  • Module 06 betreft Fysiologie
  • Module 07 betreft De duikomgeving
  • Module 08 betreft Apparatuur
  • Module 09 betreft Duiktabellen
  • Module 10 betreft Algemene informatie
  • Module 11 betreft De IADS snorkelcursus
 • De cursus moet minimaal 1 praktijkdeel met 4 praktijkmodules bevatten
  • Module 12 betreft: Zwembad (confined water) module
  • Module 13 betreft: Buitenwater module
  • Module 14 betreft: Praktijk module
  • Module 15 betreft: Stage module
Opmerkingen:
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie modules, zwembad (confined water) modules en open water modules dienen behandeld en uitgevoerd te zijn. Het Divemaster lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De 3-ster Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • Voordat een 4-ster Divemaster kandidaat kan beginnen met de stage module van de cursus moet hij of zij eerst de onderdelen “Management, Training en controle” (module 1), “Vaardigheden” (module 2), “Vaardigheidslessen” (module 3), “Theoretische lessen” (module 4) en “Zwembad (confined water) module” (module 12) met succes hebben afgerond.
 • De professionele 4-ster Divemaster duikopleiding is speciaal ontwikkeld voor de sportduiker die een carrière wil beginnen binnen de sportduik industrie. Dit programma is niet alleen bedoeld als opstap naar de 1-ster Instructor cursus, maar ook om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een goede 4-ster Divemaster.
 • De 4-ster Divemaster kwalificatie moet verbonden zijn aan een “allround begeleider” die veel duikervaring en training heeft in het uitzoeken van geschikte duikplaatsen, het leidinggeven en supervisie houden over activiteiten, begeleiden van groepen van beginners tot gevorderden, het organiseren en begeleiden van introductie duiken en het organiseren en begeleiden van snorkelduiker cursussen. Door het niveau van 4-ster Divemaster opleidingen te brengen waar het hoort heeft IADS zich een vooraanstaande plek binnen de duikindustrie verworven. IADS 3-ster Instructors dienen dan ook alleen kandidaat 4-ster Divemasters te brevetteren die aan alle eisen voldoen.
 • Dit brevet wordt beschouwd als de eerste stap naar het IADS 1-ster Instructor brevet en daarom moet er veel aandacht worden besteedt aan de verschillende kwaliteiten van de kandidaat. Onthoud dat de 4-ster Divemaster wordt gezien als;
  • Aanspreekpunt
  • Veiligheid official
  • Materiaal deskundige
  • Adviseur
  • PR functionaris van de (IADS) duikorganisatie en het Dive Center en de IADS verenigingen.
  • Eerste hulp en reanimatie deskundige
  • Instructie assistent
  • Logistiek organisator
  • Onderwater gids
  • Informatiebron over de (duik)omgeving
 • Buiten de bovengenoemde eisen wordt er tevens van de kandidaat verwacht dat hij of zij beschikt over;
  • Grote praktische duikervaring
  • Sociale vaardigheden
  • Theoretische kennis op 1-ster Instructor niveau
  • Veel ervaring in het assisteren bij verschillende duikopleidingen
  • Management vaardigheden
  • Het vermogen om de verantwoordelijkheid en leiding te nemen over een groep duikers.
 • De IADS 4-ster Divemaster kandidaat dient gedurende een volledige IADS 1-ster Open Water, IADS 2-ster Advanced en IADS 3-ster Rescue cursus en 1- sters Instructor of hoger te assisteren. Bij de IADS open Water cursus dient de kandidaat tenminste:
  • 2 maal een volledige zwembad briefing en debriefing te geven
  • 2 maal een volledige buitenwater briefing en debriefing te geven
  • 2 maal een volledige afduik module (module 6 t/m 10) te coördineren onder direct toezicht van een 1-sters Instructor of hoger.
 • De 4-ster Divemaster mag tijdens de cursussen assisteren met de voorbereiding, de selectie en organisatie voor binnen- en buitenwater (training) en zelfstandig vanaf Dolphin Ranger Tuimelaar t/m introductieduiker cursussen geven, organiseren en examineren.
 • De 4-ster Divemaster is, indien hij / zij actief wil gaan assisteren en lesgeven, verplicht om lid te worden van de IADS organisatie en is zodoende automatisch verzekerd tegen ongevallen en (aanvullende) wettelijke aansprakelijkheid.
 • Alleen een actieve status IADS 3-ster Instructor of hoger mag deze cursus geven en examineren.


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

4**** Dive master