2* Instructeur

 

 

2* Instructeur

Voorvereisten:

 • In het bezit van het IADS 1-ster Instructor brevet
 • In het bezit zijn van het IADS Medical Trained brevet
 • In het bezit zijn van het Oxygen Provider brevet.
 • In het bezit zijn van 3 IADS specialty’s, naar keuze.
 • Een totaal van tenminste 5 leerlingen hebben gebrevetteerd
 • Geldig medisch keuringsbewijs
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid.
Cursus inhoud:
 • De 2-ster Instructeurs opleiding moet tenminste 4 volledige dagen bedragen.
 • Gedurende deze dagen worden de volgende onderdelen behandeld:
  • Workshop Skills
  • Het lesgeven in natuurlijke navigatie
  • Het lesgeven in kompas navigatie
  • Het lesgeven in diepduiken
  • Het lesgeven in nachtduiken
  • Het lesgeven in opsporing en berging
 • Deelname aan de onder genoemde specialty’s, waarin les wordt gegeven.
  • Nachtduik specialty
  • Stromingsduik specialty
  • Navigatie specialty
  • Diepduik specialty
  • Droogpak specialty
 • De 2-ster Instructeurs Toets duurt tenminste 1 volledige dag
 • Gedurende deze dagen wordt de kennis over de volgende onderwerpen geëvalueerd:
  • Richtlijnen en procedures
  • De 2-ster Open Water Duik cursus
  • De Eerste Hulp en Reanimatie & Rescue.
  • De 5 bovengenoemde specialty’s
Opmerkingen:
 • Het 2-ster Instructor programma heeft tot doel de 1-ster Instructeur op te leiden tot een sportduikinstructeur. Daartoe dient de cursist het 4-daagse 2-ster Instructor cursus programma volgen, welke gegeven wordt door een IADS 4-ster Master Instructor of IADS Examiner. Tijdens de cursus zal de cursist les krijgen in vrijwel alle facetten die te maken hebben met opleiden van sportduikers. Het 4-daagse lesprogramma wordt afgesloten met een examen.
 • Aan het eind van de 4-daagse 2-ster Instructeurs cursus vindt er een 1-dags examen plaats. Tijdens deze dagen zullen alle onderwerpen uit voorgaande cursussen geëxamineerd worden door een professionele en onafhankelijke IADS examiner. Indien de cursist slaagt voor het examen ontvangt hij of zij het IADS 2-ster Instructor brevet.
 • Naast de bovengenoemde voorvereisten wordt het volgende verwacht van de Instructor kandidaat:
  • Grote praktische duikervaring
  • Grote theoretische kennis
  • Goed verbaal vermogen en lesvaardigheden
  • Didactische en methodische vaardigheden
  • Een zeer goede instelling en de juiste filosofie
 • Een IADS 2-ster Instructor is bevoegd om 1, 2 en 3- ster duik opleidingen en de 5 specialty’s te verzorgen, ook het examen hiervan af te nemen, behalve het 3- ster examen (dit gaat middels een aanvraag bij het hoofdkantoor).
 • Om de actieve status te behouden dient de 2-ster Instructor tenminste het minimaal verplichte aantal van 4 cursisten te brevetteren per kalender jaar.
 • De IADS 2-ster Instructor is, indien hij / zij actief wilt gaan assisteren en lesgeven, verplicht lid te worden van de IADS organisatie en is zodoende automatisch verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 • Alleen een actieve status IADS 3-ster Instructeur of hoger mag deze cursus geven.
 • Het examen moet worden aangemeld op het IADS Hoofdkantoor en wordt afgenomen door een examiner.


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

2** Instructeur