4* Master Instructor

 

 

4* Master Instructor

Voorvereisten:

 • Tenminste 24 maanden in bezit van het IADS 3-ster Instructor brevet
 • In het bezit zijn van het IADS Medical Trained Instructor brevet
 • In het bezit zijn van het Oxygen Provider Instructor brevet
 • In het bezit zijn van de 10 IADS Instructeur specialty’s
 • Geldig medisch onderzoeksbewijs
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid.
 • Tenminste 25 cursisten hebben gebrevetteerd verdeeld over 5 verschillende specialty’s.
 • Tenminste 50 cursisten hebben gebrevetteerd op het niveau van 1-Ster Open Water duiker of hoger
 • Tenminste 15 cursisten hebben opgeleid op het niveau van 1 & 2-Ster Instructeurs.
 • Het actief promoten en ondersteunen van IADS activiteiten
 • Het succesvol afronden van het 4-ster Master Instructor Toets.
Cursus inhoud:
 • De 4-ster Master Instructor moet tenminste acht volledige dagen bedragen.
 • Gedurende deze dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Vaardigheden workshop
  • Marketing in de duikindustrie
  • Verbale en nonverbale communicatie
  • Het modulaire lessysteem
  • Lespresentaties op alle niveaus
  • Zwembad presentaties op alle niveaus
  • Open Water presentaties op alle niveaus
  • Het evalueren van theorie lespresentaties
  • Het evalueren van zwembad (confined water) presentaties
  • Het evalueren van buitenwater presentaties
  • Het organiseren van een IADS Instructeurs opleidingen
 • Het organiseren van een IADS Specialty Instructeurs opleidingen voor de volgende IADS specialties:
  • Underwater Navigator Instructor
  • Night Diver Instructor
  • Deep Diver Instructor
  • Multi Level Diver Instructor
  • Drift Diver Instructor
  • Equipment specialty
  • Wreck Diver specialty
  • Enriched Air specialty (Nitrox).
  • Dry Suit Instructor
  • Boat Diver Instructor
 • Het organiseren van een IADS Medical Trained Instructor Cursus:
  • Evaluatie van cursisten
  • Richtlijnen en procedures
 • Het 4-ster Master Instructor Toets moet tenminste een 2 volledige dag bedragen
 • Gedurende deze dag worden de volgende onderwerpen geëvalueerd:
  • Richtlijnen en Procedures
  • Modulair lespresentatie in een leslokaal
  • Zwembad (confined water) presentatie
  • Evaluatie theorielessen
  • Evaluatie praktijklessen
  • Lespresentatie vanuit het Instructor Workbook
  • Theoretisch eind Toets
Opmerkingen:
 • De IADS 4-ster Master Instructor dient tenminste eenmaal per jaar een IADS Instructor Cursus te organiseren. Indien de IADS 4-ster Master Instructor niet binnen twee jaar een 1-2-3 ster Instructeurs cursus heeft gegeven dient hij of zij een update te volgen bij een actieve status IADS Examiner of bij een IADS hoofdkantoor.
 • De IADS 4-ster Master Instructor moet goed getraind zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
 • De IADS 4-ster Master Instructor mag zelfstanding Instructeurs trainingen verzorgen vanaf 1-ster tot en met 3-ster Instructeurs cursus.
 • Het Instructeurs Toets zal worden afgenomen door een IADS Examiner.
 • De IADS 4-ster Master Instructor mag zelfstandig een IADS Specialty Instructeurs opleidingen verzorgen. Dit geldt echter alleen voor de 10 specialties waarin hij of zij zelf is opgeleid.
 • De IADS 4-ster Master Instructor is verplicht om twee maanden voor aanvang van een geplande Instructeurs cursus dit schriftelijk aan te vragen bij het IADS Hoofdkantoor. Het IADS Hoofdkantoor beslist of de aangevraagde Instructeurs cursus doorgang kan vinden.
 • De IADS 4-ster Master Instructor mag maximaal 4 keer per jaar een Instructeurs cursus verzorgen.
 • De IADS 4-ster Master Instructor is verplicht minimaal 1x in de 2 jaar deel te nemen aan een opfriscursus van 1 dag.
 • De IADS 4-ster Master Instructor is, indien hij / zij actief wilt gaan assisteren en lesgeven, verplicht lid te worden van de IADS organisatie en is daardoor automatisch verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 • Alleen het IADS Hoofdkantoor mag deze cursus geven.


I.A.D.S.

Link to the I.A.D.S. site

4**** Master Instructeur